Publicerad 27 mars 2013

Building Innovation Partnerships with India

Experiences from the Indo-Swedish Innovation Platform – Phase I

År 2050 kommer Indien att vara en av världens största ekonomier. Den ökande konsum­tionen, strävan efter ekonomisk tillväxt i ett relativt nytt energilandskap med begränsade fossila resurser, och behovet att sänka koldioxidutsläppen tvingar Indien att satsa på förny­bar energi och energieffektivisering.

Behovet av ny teknik och innovation i förändrings­processen och potentialen i denna marknad har inte passerat obemärkt. Indien ligger trea i världen när det gäller att locka utländska direktinvesterare (FDI)[1] och över 30 länder har bilaterala avtal med den indiska regeringen inom området alternativ/förnybar energi.

Indien har tydligt klargjort sitt fortsatta kolberoende även i landets framtida energiplan. Men med minskande globala tillgångar och ökande kostnader har Indien även insett värdet i att utveckla kapacitet och teknik för alternativa energilösningar. Indien har utsett 2010–2020 till ett innovationsdecennium. Inrättandet av ett tvärvetenskapligt nationellt innova­tionsråd, höjd ambitionsnivå inom forskning och utveckling samt den roll som innovation och internationella samarbeten har tilldelats i den övergripande planeringen, är tydliga tecken på Indiens vilja att ta ett ordentligt kliv framåt.

Sverige har identifierat Indien som en framtida nyckelpartner. Utöver Energimyndigheten är innovationsmyndigheten Vinnova, Naturvårdsverket och Svenska Miljöinstitutet (IVL) några av de aktörer som har formella bilaterala avtal med indiska motsvarigheter.

Syftet med den här rapporten är att öka förståelsen hos både offentliga beslutsfattare och företag om vad man kan förvänta sig av innovationssamarbete med aktörer i Indien. Rapporten ger en översikt över landets innovations- och teknikutveckling och visar vilka lärdomar man kunnat dra av första fasen i Energimyndighetens projekt Indo-Swedish In­novation Platform. Slutligen kartlägger rapporten de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att teknik- och innovationssamarbeten med Indien ska kunna gå från ord till handling.

[1] (2012) ”Ready for the transition.” Ernst & Young’s India attractiveness survey 2012. Ernst & Young. http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/03/india-attractiveness-final-version1.pdflänk till annan webbplats
Senast tillgänglig februari 2013.