Publicerad 08 oktober 2015

Hänt i världen hösten 2015

– Hållbara kollektivtransportlösningar

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och
USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Hälften av världens befolkning bor idag i städer. De kommande två decennierna förväntas befolkningsmängden i städer öka med 1,4 miljoner per vecka. Detta gör att städer allt mer står för världens ekonomiska tillväxt samt en allt större del av världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Mycket behöver hända för att göra städer mer integrerade, renare och säkrare för att kunna attrahera människor som kan bidra till en ekonomisk utveckling. Ett systematiskt skifte behövs för att göra städer mer kompakta, koordinerade och sammanlänkade med bland annat kollektivtransporter. Denna rapport belyser hur kollektivtransporter främjas i städer och vilken roll informationsteknologi har i denna utveckling.