Publicerad 08 oktober 2015

Hänt i världen hösten 2015

– Kompetensutveckling för digitalisering

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och
USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Som Tillväxtanalys tidigare rapporterat förväntas en stor del av Sveriges framtida produktivitetstillväxt vara relaterad till digitaliseringen. En sådan utveckling kommer medföra att digital kompetens blir allt mer efterfrågad och nödvändig på arbetsmarknaden. Redan idag ser vi hur personer med hög digital kompetens spelar avgörande roller i företag och organisationer. Sett från ett samhällsperspektiv handlar digital kompetens även om medborgarnas förmåga att ta till sig och använda nya produkter samt att förstå risker relaterade till digital konsumtion. Svenskar har överlag en hög digital kompetens. Bland annat visar en jämförelse av sjutton OECD-länder att Sverige är bäst med avseende på vuxnas problemlösningsförmåga med hjälp av dator och internet. Vidare anser en stor del av svenskarna att nivån på deras digitala kompetens skulle vara tillräcklig om de skulle söka ett nytt jobb inom ett år. Samtidigt är snabba förändringar ett starkt kännetecken för digitaliseringen och därför adresseras här frågan: i vilken utsträckning och på vilket sätt främjar andra länder kompetensutveckling för digitalisering?