Publicerad 08 oktober 2015

Hänt i världen hösten 2015

– Vattenförsörjning och hållbar utveckling

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och
USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Att trygga vattenförsörjningen är en av de största utmaningarna som världen står inför de kommande decennierna. FN bedömer att behovet av vatten kommer att vara 40 procent högre än tillgången år 2030 om utvecklingen fortsätter som den gör. Prioriteringar mellan behov och innovationer kommer att behövas. Prioriteringar försvåras av att vatten behövs för flera grundläggande behov såsom dricksvatten, energi- och matproduktion.

Eftersom vattenförsörjning är en av världens största utmaningar finns det ett stort intresse från länder och företag att bidra med innovation, kunskap och produkter. Sverige är dock inte ett framträdande land i utvecklingen trots att Stockholm International Water Institute och Institutet för vatten och luft har skapat ett stort förtroendekapital. Den svenska export­strategin borde utnyttja detta i någon form.