Publicerad 16 augusti 2016

Digitaliseringen av Kinas hälso- och sjukvård

– Ökat fokus på effektivitet och tillgänglighet kan skapa affärsmöjligheter för svenska företag

Den här rapporten beskriver rådande digitaliserings­trender inom sjukvården i Kina samt analyserar affärsmöjligheterna för svenska företag. Rapporten, beskriver hur digitalisering har bidragit till att förändra sjukvården och fokuserar främst på informationssystem vid sjukhus samt i mindre utsträckning på nätbaserad vård och mobila hälsoapplikationer.

En viktig komponent i Kinas reformprogram Healthy China 2020 är att använda digitala produkter och tjänster för att skapa bättre tillgänglighet och effektivitet inom den kinesiska sjukvården. Informationssystem på sjukhus och telemedicin­plattformar har redan bidragit till viss förbättring, såsom kortare väntetider vid sjukhus och högre kvalitet inom primär­vården. Digitalisering skapar samtidigt nya marknads­möjligheter för såväl inhemska som utländska företag, men möjligheter och förutsättningar för svenska företag skiljer sig åt för olika produkter och tjänster:

  • Marknaden för informationssystem på sjukhus kommer att öka i takt med att sjukhus i Kinas västra provinser antar digitala informationssystem. Det finns särskilt efterfrågan för system som skapar högre effektivitet, bättre integration mellan system och bättre möjlighet till delning av data. En utmaning för svenska företag är att inhemska bolag och multinationella företag har fördelar genom tidig etablering på marknaden och tidigt upprättade system på vårdinrättningar samt genom kontakter med sjukhus och myndigheter. Därutöver förväntas konkurrensen öka genom konsolidering av marknaden de kommande åren, då etablerade system förväntas expandera medan nya lösningar kan komma att missgynnas.
  • Kinas marknad för hälsorådgivning via webbplattformar och mobilapplikationer karaktäriseras av hög konkurrens. Få eller inga svenska företag har fram tills nu varit framgångs­rika på området. Utmaningar för svenska företag är att inhemska företag har fördelar genom etablerade nätverk, kontakter och användare samt att omfattande resurser krävs för marknadsföring.
  • Möjligheterna för svenska företag som arbetar med avancerad mjukvara för behandlingsoptimering och utbildning är goda. Konkurrensen med inhemska företag är än så länge relativt begränsad för sofistikerade produkter med en tydlig nisch. En rad svenska företag med tekniskt avancerade hälsoprodukter har etablerat sig på marknaden de senaste åren och flera siktar nu på att expandera sin verksamhet. Utmaningar är att identifiera lämpliga samarbetspartners och distributörer, vilket är viktigt för att få verksamheten i Kina att fungera.

Ytterligare områden som bör uppmärksammas är teknik och plattformar för analys av stordata. Det finns bland annat stort intresse att i större utsträckning använda stordataanalys för utveckling av preventiva behandlingsmetoder. Upprättande av internationella databaser för delning och analys av data är ett område med potential för internationellt forskningssamarbete. Sverige har god erfarenhet av akademiskt samarbete med Kina kring hälsofrågor och är väl positionerat att inleda den typen av samarbete. Sammanfattningsvis kan sägas att efterfrågan på digitala hälsoprodukter och tjänster är mycket stort i Kina, särskilt eftersom de ses som en del av lösningen på problem inom sjukvården. Att lyfta fram digitala lösningar som del av bredare vårdkoncept kan därför vara ett exempel på svensk strategisk marknadsföring i det teknikhungriga Kina.