Förslag om utökade anslag för att utveckla Tillväxtanalys långsiktiga arbete

Regeringen förslår i budgetpropositionen för 2021 ett ökat anslag om 2 miljoner kronor 2021, 3 miljoner kronor 2022 och 4 miljoner kronor 2023.

– Tillväxtanalys uppdrag är att utvärdera och analysera tillväxt- och näringspolitiken och vi bidrar därmed till en stabil kunskapsgrund för att utveckla politiken. Vi tycker förstås att det är positivt att regeringen ger oss möjlighet att utveckla våra utvärderingar och analyser för att bättre möta regeringens behov av välgrundade beslutsunderlag, säger Sverker Härd, generaldirektör vid Tillväxtanalys.

Ta del av regeringens pressmeddelande om förslaget Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev