BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210827T080818Z DESCRIPTION:Save the date: 27 september\nHur klarade ”hållbara” föret ag börsfallet under coronapandemins inledande fas\n \nLänk till webbinar iet publiceras på www.tillvaxtanalys.se o ch LinkedIn vecka 36.\n \nEva Alfredsson\, analytiker Tillväxtanalys mode rerar ett samtal om den studie Tillväxtanalys gett KTH och Professor Hans Lööf i uppdrag att genomföra. Studien är baserad på 5000 företag i 10 länder och har analyserat hur de företag som har höga hållbarhetsv ärderingar( ESG-presterare) klarade börsnedgången. Vid seminariet prese nteras rapporten ”Is Corporate Social Responsibility investing a free lu nch? The relationship between ESG\, tail risk\, and upside potential of st ocks before and during the COVID-19 crisis” och en populärvetenskaplig sammanfattning “Hur klarade företag med höga hållbarhetsvärderingar (ESG) börsnedgången efter Corona pandemins utbrott?”.\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210927T153000 DTSTAMP:20210827T080818Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210927T140000 LAST-MODIFIED:20210827T080818Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webbinarium: Hur klarade ”hållbara” företag börs fallet under coronapandemins inledande fas TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D03FA1632B9BD701000000000000000 010000000D9D94987BA927245A435D2D1B8EB9BE7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Save the date: 27 september
Hur klarade ”\;hållbara”\ ; företag börsfallet under coronapandemins inl edande fas

 \ ;

Länk till < span class=SpellE>webbinariet publiceras på www.tillvaxtanalys.se och LinkedIn vecka 36.

 \;

Eva A lfredsson\, analytiker Tillväxtanalys modererar ett samtal om den studie Tillväxtanalys gett KTH och Professor Hans Lööf i uppdrag att genomför a. Studien är baserad på 5000 företag i 10 länder och har analyserat h ur de företag som har höga hållbarhetsvärderingar( ESG-presterare) kla rade börsnedgången. Vid s eminariet presenteras rapporten ”\;Is Corporate Social Responsibility investing a fr ee lunch? The relationship between ESG\, tail risk\, and upside potential of stocks before and during the COVID-19 crisis& #8221\; och en populärvetenskaplig sammanfattning “\;Hur klarade fö retag med höga hållbarhetsvärderingar (ESG) börsnedgången efter Coron a pandemins utbrott?”\;.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR