2020-02-25

Metod för att analysera entreprenörskap

Vi har testat en ny metod för att kunna analysera hur nystartade företag bidrar till Sveriges tillväxt i olika utvecklingsstadier. Vi gör en tioårsuppföljning.