2020-02-25

Ny studie om det statliga exportfrämjandets roll

Vi analyserar bland annat vilka företag som blir exportörer, vilka marknader de väljer att
handla med och betydelsen av olika handelshinder. Läs vår nya studie!