2020-03-25

Vilka effekter ger utländska uppköp?

I studien analyserar vi uppköpens effekter på de förvärvade företagens produktivitet, investeringar i humankapital, expansionsmöjligheter och internationalisering.