2020-06-10

Effekter av direktinvesteringar

Vi har studerat de multinationella företagens roll i svenskt näringsliv och deras inverkan på Sveriges nationella och regionala strukturomvandling.