2020-06-15

Metodstöd till LifeScience-kontoret

Regeringsuppdrag att ta fram en analysmetod för att följa life-science industrins utveckling.