Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 i de globala målen är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det är nödvändigt att vi ställer om till en hållbar konsumtion och produktion om vi ska minska den negativa påverkan på klimat och miljö och på vår hälsa.

Genom en hållbar konsumtion och produktion tar vi hänsyn till naturens begränsningar genom att inte överutnyttja naturresurser, och vi minskar påverkan från farliga kemikalier.

Den innebär generellt också sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom.

Hållbar konsumtion och produktion är en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. För att ställa om till behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer.

Exempel på kunskapsprojekt och studier som berör detta område.

Läs mer om mål 12 i de globala målen Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev