Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 i de globala målen är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i. En sådan långsiktigt inkluderande tillväxt behövs om vi ska utrota extrem fattigdom år 2030. Tillgång till nationella, regionala och globala marknader anses vara avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet.

Anständiga arbetsvillkor och sociala trygghetssystem främjar trygga individer. Det stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden.

Detta är ett av flera viktiga målområden för tillväxtpolitiken. Flera av Tillväxtanalys kunskapsprojekt och studier belyser detta ur olika perspektiv.

Läs mer om mål 8 i de globala målen Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev