Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 i de globala målen är att bygga upp en motståndskraftig fysisk infrastruktur och verka för en inkluderande och hållbar industrialisering.

För att underlätta för en hållbar utveckling har den fysiska infrastrukturen, fler rena och miljövänliga tekniker och en anpassning mot effektivare resursanvändning inom industrin avgörande betydelse.

I dagens urbaniserade värld blir det viktigt att främja tekniker som ökar produktionskapacitet, produktivitet och en produktiv sysselsättning för en hållbar industriell utveckling. Det blir också viktigt att främja en allmän tillgång till hållbara energitjänster och hållbara transportsystem.

Statens roll är viktig vid dessa gröna omställningsprocesser. De tekniker som behövs för omställningen ofta är kapitalintensiva och har en lång teknisk livslängd. Det spär på företagens redan höga marknadsrisker vid investeringar i hållbar miljöteknik, inte minst i den för Sverige viktiga basindustrin. Omställningen är beroende av att riskerna kan hanteras i hela leverantörskedjan, som numera går över nations- och branschgränser.

Flera av våra studier tillför kunskap inom det här området, till exempel inom studieområdena innovation och grön omställning.

Läs mer om mål 9 i de globala målen Länk till annan webbplats.

Ingress

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev