Arbetsmiljö och förmåner

På Tillväxtanalys får du bästa möjliga förutsättningar för att klara uppdraget. Vi har regelbunden dialog med Regeringskansliet och våra övriga uppdragsgivare, bra tillgång till unika databaser och en god relation med nyckelpersoner på de myndigheter som sitter på viktig information.

Utöver det har vi internationella kontakter på hög akademisk nivå, expertutbyte i FN, OECD och EU samt tillgång till relevant omvärldsbevakning.

Bra anställningsvillkor

Våra anställningsvillkor är mycket förmånliga. Bland annat har du som statligt anställd extra kompletterande ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, rätt till ersättning vid sjukvård och längre semester än generellt. På Tillväxtanalys har du möjlighet att träna på arbetstid och får en årlig summa för friskvård.

Stor frihet med stort ansvar

Du har i många uppdrag möjligheter att själv forma ditt arbete i dialog med våra uppdragsgivare. Dina kollegor och chefer fungerar som bollplank, stöttar dig och delar med sig av sina kunskaper och nätverk, gärna under en fikarast. Som analytiker har du stora möjligheter att styra hur och när du jobbar. De flesta analytiker har möjlighet till så kallad förtroendearbetstid, det vill säga en möjlighet att efter överens­kommelse med din chef jobba när det passar både dig och verksamheten bäst. Övriga har flextid. Flexibiliteten kan självklart växla beroende på din funktion och uppdragets natur.