En kort introduktion till Tillväxtanalys

Vår uppgift är att ta fram kunskap och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling. Våra rapporter finns på vår hemsida så att alla som vill kan läsa.

Vi följer upp den svenska innovationspolitiken. Vad fungerar? Var finns möjligheterna men också hoten? Några exempel på vad vi studerar är hur miljöpolitiken kan förenas med tillväxt, hur antalet jobb i hotell- och restaurangbranschen förändrats av sänkt restaurangmoms och hur världens utbud och efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller kan påverka produktionen av exempelvis surfplattor, hybridbilar och vindkraft.

Allt hänger ihop och det krävs noggranna analyser för att kunna särskilja och i någon mån förutsäga vilka effekter som förändringar i Sverige eller omvärlden har på jobb, kompetensförsörjning eller näringslivets utveckling.    

Till vår hjälp har vi våra egna analytiker, externa forskare, samarbeten med andra myndigheter, internationella kontakter och unika databaser.