2019-09-27

Information om anställningsbeslut vid Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Håkan Gadd som chef för avdelningen Infrastruktur och investeringar.

2019/083

Tillväxtanalys har beslutat att från och med den 15 februari 2020 tillsvidareanställa Håkan Gadd som analytiker samt förordna honom som chef för avdelningen Infrastruktur och investeringar från och med den 15 februari 2020 till och med den 15 februari 2024.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av personalstrateg Anna-Lena Hemmingsson. Samverkan med ATO har skett den 19 september 2019.


Anslaget på myndighetens anslagstavla 2019-09-27 och webb 2019-09-27.

Hur man överklagar beslutet