2019-11-28

Anställningsbeslut

Tillväxtanalys har beslutat att från och med den 20 januari 2020 tillsvidareanställa Kajsa Mattsson som chef för avdelningen Verksamhetsstöd.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av personalstrateg Anna-Lena Hemmingsson. Samverkan med ATO har skett den 15 november 2019.

Sonja Daltung
Generaldirektör

Hur man överklagar beslutet

Anslaget på Tillväxtanalys anslagstavla 2019-11-28.