2020-02-21

Anställningsbeslut

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Pontus Mattsson tillsvidare som analytiker från och med 2020-03-16.

2019/182

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av avdelningschef Håkan Gadd. Personalstrateg A-L Hemmingsson har deltagit i handläggningen. Samverkan med ATO har skett den 2020-02-05.

Anslaget på myndighetens anslagstavla 2020-02-21.

Hur man överklagar beslutet