2020-02-26

Anställningsbeslut

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Maria Bond som analytiker från och med 2020-04-21. Anställningen är ett vikariat.

2019/188

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av avdelningschef Håkan Gadd. Personalstrateg A-L Hemmingsson har deltagit i handläggningen. Samverkan med ATO har skett den 2020-02-10.

Hur man överklagar beslutet