2020-04-01

Anställningsbeslut

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Thomas Pettersson som analytiker samt förordna honom som chef för avdelningen Innovation och grön omställning från och med 2020-05-01. Anställningen är en tillsvidareanställning.

2020/85

Beslutet har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av personalstrateg Anna-Lena Hemmingsson. Samverkan med ATO skedde den 30 mars 2020.

Hur man överklagar beslutet