2020-04-09

Anställningsbeslut

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Nancy Steinbach tillsvidare som analytiker från och med 2020-06-08. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.

2020/18

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av tf avdelningschef Peter Svensson. Personalstrateg A-L Hemmingsson har deltagit i handläggningen. Samverkan med ATO har skett den 2020-04-07.

Hur man överklagar beslutet