Praktik för dig som är student 

Tillväxtanalys är positiv till att ta emot praktikanter från universitet och högskolor. En förutsättning är att din utbildningsinriktning överensstämmer med vår verksamhet och att vi har möjlighet att avsätta handledarresurser.

Ett krav är också att praktiken ingår i själva utbildningen. Vi kan inte garantera att vi erbjuder praktikplatser varje termin och på alla avdelningar.

Praktikplats kan sökas på alla våra avdelningar (Internationalisering och strukturomvandling, Infrastruktur och investeringar, Innovation och grön omställning samt Verksamhetsstöd) och på våra kontor i Östersund och Stockholm.

Vi erbjuder dig intressanta och utvecklande uppgifter inom något av våra aktuella projekt, under handledning av erfarna medarbetare. Du får möjlighet till en unik inblick i näringspolitiken och statsförvaltningen genom att delta i myndighetens löpande verksamhet.

Intresseanmälan

För intresseanmälan till kontoren i Östersund eller Stockholm vill vi att du skickar ett personligt brev där du bland annat berättar varför du vill göra praktik på Tillväxtanalys, bifoga CV samt skriv vilken kontorsplacering och avdelning du är intresserad av. Vi behöver även ett intyg från ditt lärosäte om att praktiken ingår i utbildningen samt ett intyg med dina studieresultat.

Ansökningar gällande vårterminen ska vara oss tillhanda senast 1 oktober året före och för höstterminen senast den 1 april.

Skicka din intresseanmälan till info@tillvaxtanalys.se.