Ett utmanade och roligt uppdrag

Att jobba på Tillväxtanalys är omväxlande, utmanade och intressant. Med Sverige som utgångspunkt analyserar våra medarbetare utvecklingen i Sverige och i världen och kopplar det till effekterna för svensk tillväxt.

Som analytiker är det ditt jobb att med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet se till att svaret verkligen blir rätt. Alla analytiker på Tillväxtanalys har en akademisk examen i exempelvis national- eller företagsekonomi, ekonomisk historia och statsvetenskap. Många har även forskarutbildning och en doktorsexamen. Det säkerställer kvaliteten på våra utvärderingar och analyser, allt för att ge Sveriges regering ett bra beslutsunderlag.

Hos oss finns självklart även andra kompetenser. På den administrativa avdelningen jobbar personalvetare, ekonomer och IT-specialister. Vi jobbar alla mot samma mål: Att ta fram kunskap för hållbar tillväxt.