Logotyp

Här hittar du Tillväxtanalys logotyp i färg. Om du behöver en svart/vit logotyp eller ett annat format kontakta kommunikation.

Symbolen ”Tillväxtens natur” ska förmedla en känsla av växtkraft och utveckling. Förhållandet mellan cirklarna skapar den välkända tillväxtkurvan. Att cirklarna blir större och större associerar till ett långsiktigt perspektiv och en hållbar tillväxt. De representerar samtidigt kunskap som leder till större kunskap och så vidare. Logotypen symboliserar även myndighetens helhetssyn ur olika perspektiv, globala överblick och analys av mätbara skeenden.