Anställningsbeslut

Här publicerar vi information om beslutade anställningar. Vi annonserar också besluten på Tillväxtanalys officiella anslagstavla i Östersund.

Vill du överklaga ett beslut om anställning? Skriv till: Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund. Tala om i brevet vilken ändring du vill ha i beslutet och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag vi annonserade beslutet på Tillväxtanalys anslagstavla, i annat fall kan överklagandet inte prövas.

Tillväxtanalys sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON) för prövning.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret