Anställningsbeslut

Här publicerar vi information om beslutade anställningar. Vi annonserar också besluten på Tillväxtanalys officiella anslagstavla i Östersund.

Vill du överklaga ett beslut om anställning? Skriv till: Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund. Tala om i brevet vilken ändring du vill ha i beslutet och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag vi annonserade beslutet på Tillväxtanalys anslagstavla, i annat fall kan överklagandet inte prövas.

Tillväxtanalys sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON) för prövning.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev