Jobba på Tillväxtanalys

På Tillväxtanalys har vi ett utmanande och intressant uppdrag: att ta fram kunskap för att främja näringslivets och samhällets utveckling. Vi studerar utvecklingen i Sveriges företag utifrån samhällsutmaningar och den politik som bedrivs. Vi utvärderar statliga insatser och analyserar effekterna för svensk tillväxt.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och vår verksamhet

Arbetsområden och kompetenser

På Tillväxtanalys finns tre avdelningar där vi arbetar med utvärderingar och analyser: Strukturomvandling och internationalisering, Infrastruktur och investeringar och Innovation och grön omställning. Vi har också en avdelning för verksamhetsstöd där vi arbetar med it, kommunikation, HR och administrativt stöd.

Här finns många kompetenser: national- och företagsekonomer, statsvetare, ingenjörer, jurister, personalvetare, kommunikatörer, administratörer och IT-specialister, bland annat. Här finns många med forskarutbildning och doktorsexamen eftersom vi lägger stor vikt vid ett vetenskapligt arbetssätt i våra studier. Vi jobbar alla mot samma mål: Att främja näringslivets hållbara tillväxt.

Möt några av våra medarbetare

Här kan du läsa intervjuer med våra medarbetare, där de berättar om sina aktuella uppdrag.

Hallå där Peter, avdelningschef, Internationalisering och strukturomvandling
Hallå där Irene, analytiker på avdelningen Internationalisering och strukturomvandling
Hallå där Sverker, generaldirektör

Tre medarbetare på Tillväxtanalys

Från vänster: Peter Frykblom, Irene Ek, Sverker Härd


Förutsättningar för uppdraget

Som analytiker har du tillgång till unika databaser och en relation med nyckelpersoner på de myndigheter som har viktig information. Vi har en regelbunden dialog med Regeringskansliet och andra uppdragsgivare.

I många av våra uppdrag har du möjligheter att själv forma ditt arbete. Dina kollegor och chefer fungerar som bollplank och delar med sig av sina kunskaper och nätverk. Du har stora möjligheter att styra hur och när du jobbar.

Arbetsvillkor

Som statligt anställd får du kompletterande ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Du har också rätt till ersättning vid sjukvård och längre semester än de flesta. Du får träna på arbetstid och du får en årlig summa för friskvård.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev