Jonathan Burman.

Jonathan Burman

Möt Jonathan Burman som läser tredje året på förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet och har gjort sin praktik på Tillväxtanalys.

– Jag tänkte att det kunde vara något för mig eftersom jag läser både juridik och statsvetenskap. Det har varit jättevärdefullt att komma ut i verkligheten och se hur en myndighet styrs. Och inte minst hur viktigt det är med kvalité och samtidigt effektivitet, att kunna balansera det.

Jonathan har även jobbat extra på Tillväxtanalys. Efter praktikperioden fick han en tidsbegränsad anställning och har arbetat med att handlägga inrapportering av utbetalda statsstöd.

Vad fick du göra på praktiken?

– Jag har sökt upp rättsliga grunder för statsstöden, tagit reda på vilka som kan använda stöden samt formaterat texter utifrån Tillväxtanalys mallar. Jag har även sökt upp var Tillväxtanalys nämns i propositioner, SOU, etc.

Vad har varit bäst?

– Allt! Man får ett större helhetsgrepp när man kommer ut på en arbetsplats. Det är ett sätt att läsa och ett annat att omsätta det i praktiken, det är verkligen mer komplext. Det har varit väldigt lärorikt. Jag fick ett sommarjobb på Kronofogden mycket tack vare min praktik på Tillväxtanalys.

Tips till andra studenter

– Förbered dig. I mitt fall var det viktigt att kunna statsvetenskapliga begrepp. Det hade varit en svårare start på praktiken annars.

Vad händer framöver?

– Nu läser jag tredje och sista året på förvaltningsjuridiska programmet, sedan vill jag fortsätta att studera. Jag vill bli forskare. Vi har en jättebra lärare i Sundsvall som forskar kvantitativt och det skulle jag också vilja göra. Drömmen är att komma in på en forskarutbildning.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev