Tillväxtanalys organisation

Inom Tillväxtanalys finns fyra avdelningar:

Innovation och grön omställning, chef Enrico Deiaco

Infrastruktur och investeringar, tf chef Anne Kolmodin

Internationalisering och strukturomvandling, chef Peter Frykblom

Verksamhetsstöd, chef Håkan Gadd

Generaldirektör för myndigheten heter Sonja Daltung.

Organisationsschema Verksamhetsstöd Internationalisering och strukturomvandling Innovation och grön omställning Infrastruktur och investeringar Vetenskapligt råd