Tillväxtanalys organisation

Inom Tillväxtanalys finns fyra avdelningar:

Innovation och grön omställning, tf chef Peter Svensson

Infrastruktur och investeringar, chef Håkan Gadd

Internationalisering och strukturomvandling, chef Peter Frykblom

Verksamhetsstöd, chef Kajsa Mattsson

Generaldirektör för myndigheten är Sonja Daltung.

Organisationsschema Verksamhetsstöd Internationalisering och strukturomvandling Innovation och grön omställning Infrastruktur och investeringar Vetenskapligt råd