Infrastruktur och investeringar

Avdelningen gör analyser och utvärderingar för att förstå statens roll och insatser för att främja den infrastruktur som är viktig för Sveriges innovationsförmåga och näringslivsdynamik. Ansvarsområdet omfattar främst frågor som rör företagens kapitalförsörjning, näringslivets ramvillkor och agglomeration.

Avdelningen ansvarar även för Tillväxtanalys riskkapitalstatistik och för myndighetens databas över statligt stöd till näringslivet.

Dessutom har avdelningen ett särskilt ansvar för att ett regionalt perspektiv integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

Här kan du se aktuella projekt inom avdelningens studieområden:

  • Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik
  • Näringslivets kapitalförsörjning