Internationalisering och strukturomvandling

Avdelningen gör analyser och utvärderingar för att förstå statens roll och insatser för att främja en strukturomvandling som leder till hög tillväxt. Ansvarsområdet omfattar främst frågor som rör internationalisering, digitalisering och företags- och sysselsättningsdynamik. Avdelningen ansvarar också för arbetet med Tillväxtanalys officiella statistik och myndighetens mikrodatabas med företagsuppgifter på individnivå. Dessutom har avdelningen ett särskilt ansvar för att ett jämställdhetsperspektiv integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

Här kan du se aktuella projekt inom avdelningens studieområden:

  • Sveriges strukturomvandling
  • Sveriges internationalisering