Publicerad 02 juni 2015

Uppdrag att utvärdera programmet Främja kvinnors företagande

Regeringen uppdrar åt Tillväxtanalys att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet Främja kvinnors företagande, som Tillväxtverket driver enligt regeringens uppdrag att samordna och genomföra en del i ett fyraårigt program för att främja kvinnors företagande (N2011/1250/ENT). Uppdraget avgränsas till effekter och resultat av de åtgärder som framgår av bilagan (se länk till höger).

Tillväxtanalys ska inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med förslag på utvärdering och årliga delredovisningstillfällen senast den 1 april 2013. Delredovisning ska ske i rapport eller dialogform i enlighet med särskild överens­kommelse med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas i en rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.