Publicerad 06 februari 2017

Utvärdering av finansiella instrument i de svenska regionalfondsprogrammen

Tillväxtanalys redovisade under 2015 på regeringens uppdrag en plan för utvärderingen av de finansiella instrumenten i regionalfonds­programmen under perioden 2014–2020. Planen avser löpande utvärderings­insatser under hela den tid de finansiella instrumenten verkar och löper till 2025.

Under 2017 kommer följande insatser att genomföras och avrapporteras:

  • En ex-ante-analys av de nationella insatser som nu påbörjats i form av en ”grön” investeringsfond hos Almi invest och den ”fond-fond” satsning som görs i regi av EIF.
  • Ett kunskapsunderlag som bland annat innehåller en teoretiskt baserad diskussion om utträde ur företag (exit) som företeelse samt, utifrån internationella exempel, beskriver hur funktionen exit används i offentligt finansierade investerings­åtgärder.