Publicerad 09 maj 2019

Tillväxtanalys ska utreda förutsättningarna för bättre datatillgång

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av regeringen att Utreda förutsättningarna för en förbättrad datatillgång i en komplettering av regleringsbrevet för 2019.

Diskussioner pågår med Finans- och Näringsdepartementet. En mer mer utförlig beskrivning kommer senare.