Så styrs Tillväxtanalys arbete

Vår främsta tillgång är våra medarbetare. De har djup sak-, metod- och omvärldskunskap inom de områden som vi studerar och ovärderliga kontaktnät. En annan viktig tillgång är de databaser som vi använder i vårt analys- och utvärderingsarbete och som vi hela tiden utvecklar. Vi ansvarar också för Sveriges officiella statistik inom områdena nystartade företag, internationella företag samt konkurser och offentliga ackord.

Regeringen sätter ramarna

Regeringen sätter ramarna för vår verksamhet genom sin instruktion, sina årliga regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag.

Sedan 2017 innehåller regleringsbrevet inga utpekade uppdrag. Det är istället upp till Tillväxtanalys medarbetare att presentera förslag på prioriterade frågeställningar att analysera och utvärdera de närmsta tre åren. Förslagen sammanställs i en analys- och utvärderingsplan som regeringen fattar beslut om.

Långsiktig styrning

Genom att arbeta utifrån ett treårigt perspektiv får vi en långsiktig styrning som gör det möjligt att genomföra väl underbyggda analyser och utvärderingar av komplexa frågeställningar.

Verksamheten leds av vår generaldirektör via den verksamhetsstrategi som pekar ut riktningen för hur vi ska nå våra mål. Generaldirektören är även ordförande i det vetenskapliga rådet.länk till annan webbplats Syftet med rådet är att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet. Regeringen utser rådsrepresentanterna.