SARI2

I SARI2 (State Aid Reporting Interactive) rapporterar du utbetalade stödbelopp varje år enligt EU:s regler om statligt stöd. Verktyget är framtaget av EU-kommissionen. Det är också EU-kommissionen som driftar och utvecklar verktyget. Vi på Tillväxtanalys vägleder dig i rapporteringen.

Tidsfrister

Den årliga rapporteringen av statsstödsutbetalningar öppnas omkring månadsskiftet mars/april. De utbetalade beloppen ska vara redovisade i SARI2 senast den 30 april.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev