Så använder du SARI2

Här får du som ska skapa ett konto i State Aid Reporting Interactive (SARI2) vägledning.

Du som ska registrera ärenden i State Aid Reporting Interactive (SARI2) behöver få behörighet till systemet. För att få behörighet, gå till sidan Skapa konto i SARI2.

Om du är registrerad som användare och har ett konto i EU Login kan du nå SARI2 via länken https://webgate.ec.europa.eu/competition/sari2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du klickar på länken kommer du till en hemsida för EU Login där du ombeds att fylla i dina inloggningsuppgifter (se bild nedan).

Sedan sommaren 2022 tillämpas Tvåfaktorsautentisering vid inloggning till SARI2. Inloggning med lösenord behöver nu kompletteras med användande av mobiltelefon. Information om hur kopplar din mobiltelefon till ditt EU-konto finner du på https://www.tillvaxtanalys.se/om-oss/statsstod/sari/konto-sari.html Länk till annan webbplats.

Efter du loggat in öppnas hemsidan i State Aid Reporting Interactive (SARI2), vilket är sidan där du rapporterar stödet.

Bilden visar ett e-postmeddelande från EU-kommissionen.

När du mottagit dina användaruppgifter och loggat in på SARI2 möts du av en startsida innehållandes statusmappar samt nedanför dem, en sökfunktion. De olika statusmapparna symboliserar olika steg i rapporteringen av ett ärende.

Klicka på bilden för att förstora den.

Skärmklipp från SARI2 startsida.Förstora bilden

Skärmklipp från SARI2 startsida.


Mottaget

Alla ärenden som ska rapporteras i SARI2 ligger i mappen Mottaget. För att påbörja rapporteringen växlar ni som beviljande myndighet ärendets status till Utkast.

Utkast
När ärendet har status Utkast fyller ni i era uppgifter och markerar ärendet som Slutfört.

Slutfört
Ärendet granskas av Tillväxtanalys. Om ärendet behöver kompletteras kontaktas beviljande myndighet av Tillväxtanalys som informerar om vad som behöver göras. När allt är som det ska signerar Tillväxtanalys ärendet, vilket leder till att ärendet markeras som Undertecknat.

Undertecknat
Ärendet granskas av Regeringskansliet. Om ärendet behöver kompletteras kontaktar Regeringskansliet Tillväxtanalys, som i sin tur kontaktar den beviljande myndigheten och informerar om vad som behöver göras (notera att detta kan ske sent i juni). När allt är som det ska validerar Regeringskansliet ärendet, vilket leder till att ärendet markeras som Validerat.

Validerat
Ärendet är rapporterat till EU-kommissionen.

Sök och öppna SA-ärende
Hitta ärendet som ska rapporteras genom att söka på ärendenumret, dvs. ärendets SA-nummer. Öppna ärendet genom att klicka på SA-numret eller ögat till höger i listan.

Vid Mottaget-status
Klicka på ’Visa mer’ och se ärendets förifyllda information. Innan ni startar rapporteringen, vänligen dubbelkolla att alla förifyllda uppgifter stämmer. Om ni upptäcker fel, vänligen kontakta Tillväxtanalys omgående (länk till vårt supportformulär).

Innan ärendet markeras som Utkast bör utgiftsraderna kontrolleras. Under Utgiftsförvaltning listas de utgiftsrader där beloppen ska rapporteras. Om det fattas utgiftsrader, klicka på Ny utgift för att lägga till ytterligare utgiftsrader.

Ibland finns många utgiftsrader tillagda. Se över vilka utgiftsrader som årets rapportering gäller och avaktivera de utgiftsrader som inte ska rapporteras. Avaktivera rader genom att ändra radens inställning under Aktivera, en grå rad indikerar en avaktiverad utgiftsrad.

Skärmklipp från SARI2, aktivera/avaktivera uppgiftsrad.

Skärmklipp från SARI2, aktivera/avaktivera uppgiftsrad.


Om ärendets information och utgiftsrader stämmer, ändra ärendets status till Utkast genom att klicka på den blå knappen Ändra till Utkast som finns nere i högra hörnet på sidan.

Vid Utkast-status
När ärendet är markerad som Utkast kan ni fylla i era rapporteringsuppgifter. Den eller de utgiftsrader som tidigare modifierades har nu omvandlats till klickbara rullistor. Klicka på pilen för att expandera rullistan.

De utgiftsrader som saknar ifylld information har en orange varningstriangel. Fyll i uppgifter om Typ av utgift och Stödelement för det året som ska rapporteras. När informationen är ifylld ändras den orangea varningstriangeln till en grön bock. De årtal eller syften som inte ska rapporteras vid årets rapportering kan avaktiveras.

Klicka på Spara nere i högra hörnet för att spara ändringar och fortsätta rapporteringen vid ett annat tillfälle. När de orangea varningstrianglarna ersatts med gröna bockar kan ärendet slutföras genom att klicka på den blå knappen Slutför nere i det högra hörnet.

****OBSERVERA*****
Är detta sista året som ärendet ska rapporteras? För att ärendet inte ska återkomma vid nästa års rapportering är det viktigt att ärendet avslutas. Efter ni fyllt i rapporteringsuppgifter, klicka på knappen Ange att det upphört att gälla i det högra hörnet. Slutför sedan ärendet enligt instruktionen ovan.

Knapp i SARI2 "Ange att det upphört att gälla".

Knapp i SARI2 "Ange att det upphört att gälla".


När ärendet har status Slutfört är rapporteringen klar för granskning. Granskningen genomförs av Tillväxtanalys som sedan skickar vidare ärendet till Regeringskansliet för underteckning. Vid eventuella frågor om rapporteringen kommer ni som beviljande myndighet att kontaktas av Tillväxtanalys när ärendet granskas.

EU-kommissionen har skapat instruktionsfilmer för hur du använder SARI2 på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länken till videoinstruktionerna finns också i SARI2, i hjälpmenyn.

Symbol för hjälpmeny i SARI2.

Symbol för hjälpmeny i SARI2.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev