Frågor & svar SARI2

Har du frågor eller funderingar kring SARI? Här nedan listar vi de vanligaste frågorna vi får in från statsstödshandläggare.

Om du inte finner svaret på din fråga, finns ett formulär längst ned på den här sidan, där du kan skicka in din fråga till oss.

Vad är SARI?

SARI, State Aid Reporting Interactive, är det verktyg som EU-kommissionen hänvisar medlemsstaterna till för att skicka in årsrapporter om utgifter för statligt stöd. Det innehåller alla befintliga stödåtgärder som medlemsstaterna ska rapportera in utgifter för.

Vad är syftet med SARI?

Syftet är att kunna samla rapporteringen av allt statligt stöd som betalats ut, aggregerat per individuellt stöd eller stödordning. Skyldigheten att årligen rapportera statligt stöd framgår av ett beslut från EU-kommissionen att godkänna en stödåtgärd, eller av en förordning eller ett beslut från kommissionen om undantag från anmälningsskyldigheten.

EU-kommissionen sammanställer varje år medlemsstaternas rapportering i State Aid Scoreboard.

Hur gör jag för att få ett användarkonto i SARI?

Kontakta Tillväxtanalys via vårt kontaktformulär.

Hur använder jag SARI?

EU-kommissionen har utarbetat en ny version av systemet där statsstöd ska rapporteras in varje år. Den tidigare versionen av SARI ersattes under våren 2021 av SARI2. Om du är registrerad som användare och har ett konto i EU Login kan du nå SARI2 via länken: https://webgate.ec.europa.eu/competition/sari2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen har sparat ner instruktioner för hur du använder SARI2 på Youtube som du hittar här. Länken till videoinstruktionerna finns också i SARI2-applikationen (i hjälpmenyn).

Tillväxtanalys har till uppgift att hjälpa till med behörigheter och vara ett stöd vid er rapportering i SARI2.

Var hittar jag mina ärenden?

De ärenden som ska rapporteras finns inlagda i SARI. För att rapportera din myndighets utbetalda stöd behöver du stödordningens nummer (SA-numret).

Sammanställning över kända ärenden för 2023, för respektive myndighet Excel, 29.5 kB.
(uppdaterad 2024-03-19)

Kontakta Tillväxtanalys om du upptäcker fel i tabellen.

Vilka tidsfrister gäller för rapporteringen och hur ser processen ut?

EU-kommissionen brukar öppna årets rapportering i månadsskiftet mars/april. Utbetalande myndigheter har tid på sig fram till den 30 april att lägga in uppgifter om föregående års utbetalningar. När alla stöd har rapporterats in den 30 april tar Tillväxtanalys vid för en granskning av rapporteringen. När vi har signerat alla rapporter tar Näringsdepartementet vid och validerar (slutgranskar och färdigställer) Sveriges rapportering. Hela processen, som omfattar att lägga in uppgifter, granska och signera samt validera rapporterna, ska vara färdig den 30 juni.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev