Frågor & svar TAM

Har du några frågor eller funderingar kring TAM? Här nedan listar vi de vanligaste frågorna vi får in från statsstödshandläggare.

Om du inte finner svaret på din fråga, finns ett formulär längst ned på den här sidan. Där kan du skicka in din fråga till oss.

Vad är TAM?

Modul för Stödtransparens (TAM) är det verktyg som används för att EU:s medlemsländer ska rapportera in uppgifter om beslutade statsstöd. Verktyget är framtaget av EU-kommissionen. Det är även EU-kommissionen som administrerar och utvecklar verktyget.

Läs mer på EU:s officiella söksida för stöd. Länk till annan webbplats.

Vad är syftet med TAM?

Syftet med redovisningen i TAM är att möjliggöra övervakning och kontroll av statligt stöd för att exempelvis undvika otillåtna stödåtgärder och skydda konkurrensen på den inre marknaden . Redovisningen i TAM gör det möjligt för medborgare och företag att lätt få tillgång till relevant information om beviljade statsstöd, till exempel stödmottagarens namn, stödbelopp, plats, sektor och syfte. Redovisningen i TAM gör det också lättare för nationella och regionala myndigheter att tillämpa reglerna om statligt stöd genom att öka medvetenheten om statsstöd som beviljats på olika nivåer.

Hur får jag ett användarkonto i TAM?

Se handledningen Registrera konto i TAM.

Jag har kommit in på EU Login, var hittar jag TAM?

För att komma till TAM behöver du vara inloggad på EU Login. Därefter finner du TAM via: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ Länk till annan webbplats.

Hur vet jag vilket ärendenummer jag ska använda?

Din myndighet ska ha fått ett ärendenummer i samband med att stödbeslutet anmäldes till Näringsdepartementet. Alla ärenden som Sverige (Näringsdepartementet) har anmält till EU-kommissionen går även att söka fram via EU:s officiella söksida för stöd Länk till annan webbplats..

Jag behöver ett nytt lösenord till TAM

Gå till EU Login Länk till annan webbplats. och ange att du vill återställa ditt lösenord.

Var finns handledningsmaterial till TAM?

Europeiska kommissionen har en utförlig användarguide för TAM. Där finns bland annat information om hur du ändrar eller raderar i registrerat stöd.

Hur du finner användarguide och handledning finns beskrivet under ”Så använder du TAM – Europeiska kommissionens användarguide”.

Jag hittar inte svaret på min fråga

OBS! Pga ett teknikproblem får ni inte en kvittens efter att ni fyllt i formuläret och klickat skicka. Ärenden skickas ändå. Arbete med detta pågår.

Jag vill skapa ett supportärende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev