Vägledande principer

Utgångspunkten för den kunskap Tillväxtanalys producerar är våra tre vägledande principer om:

  • Kvalitet
    Vi tar fram kunskap som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi säkerställer att våra medarbetare har god sak-, metod- och omvärldskunskap inom de områden vi studerar. Vi samverkar med forskare och praktiker som kan tillföra ny kunskap, erfarenhet och nya perspektiv. Vi har upparbetade processer för att kvalitetssäkra vår kunskap innan den publiceras.
  • Relevans
    Vi tar fram kunskap inom de områden som är mest centrala för att driva en effektiv tillväxt- och näringspolitik. Vi presenterar kunskapen på ett vårdat, enkelt och begripligt språk och på ett sätt som uppmuntrar till användning och som möter kraven på digital tillgänglighet.
  • Integritet
    Vi bygger vår kunskap på saklighet och opartiskhet. Vi räds inte att uppmärksamma eventuella intresse- eller målkonflikter. Vi har transparenta processer för hur vi arbetar fram kunskapen.