Ramvillkor, infrastruktur och kompetensförsörjning

Illustration av infrastruktur och näringslivsdynamik

Inom det här studieområdet bygger vi kunskap om hur lagar, skatter och regler påverkar innovation och företagande. Även den fysiska infrastrukturen i form av kommunikationer, bostäder och utbildningssystem är intressanta områden. Agglomerationer där kompetens och ekonomiska resurser samlas är ett har betydelse för näringslivsutvecklingen. I dessa områden är tillväxten högre. Vår ambition är att öka förståelsen för mekanismerna och statens roll bakom skapandet av agglomerationer.

Vi bygger också kunskap om hur staten kan underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning och hur Sverige kan attrahera kunskapsintensiva investeringar.

Vi studerar aktuella policyfrågor inom energiområdet. Utgångspunkten är tillgången till pålitlig och fossilfri elkraft som i kombination med en konkurrenskraftig prisbild lockar elintensiva företag till Sverige.

Inom det här studieområdet hittar du studier och kunskapsprojekt med en koppling till:

  • Lagar, skatter och regler
  • Skattesubventioner
  • Agglomerationer (koncentration humankapital & ekonomiskt kapital)
  • Kunskapsintensiva investeringar
  • Kompetensförsörjning
  • Arbetskraftsförsörjning
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev