Sveriges innovationsförmåga

Illustration av Sveriges innovationsförmåga

Sveriges förmåga inom teknisk utveckling och innovation ligger högt i de flesta internationella jämförelser. Men den globala ekonomin förändras i snabb takt. Bland annat på grund av den snabba spridningen av banbrytande teknik, som exempelvis AI och 3D-printing. Utvecklingen förändrar produktionen av varor och tjänster och utmanar vilka styrmedel eller kombinationer av styrmedel som är de mest effektiva.

Inom det här studieområdet utvärderar vi olika innovationsinriktade stödprogram. Vi studerar effekterna av samverkan mellan akademi och näringsliv på företagens innovationsförmåga och tillväxt. Vi analyserar också forsknings- och innovationsprogram (FoI) som staten introducerar för att tackla stora samhällsutmaningar, exempelvis genom de så kallade samverkansprogrammen. Syftet är att bygga kunskap för hur dessa program kan utvärderas i framtiden.

Inom detta studieområde hittar du kunskapsprojekt och studier inom dessa områden:

  • Innovationsstöd
  • Forskning & innovation (FoI-program)
  • Samverkan
  • Inkubatorer
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev