Vetenskapligt råd

Tillväxtanalys har ett vetenskapligt råd med uppdrag att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet.

Rådet består av externa forskare med stort kunnande inom områden som är relevanta för vår verksamhet. Regeringen utser rådets representanter och arbetet i rådet leds av Sonja Daltung, gd och ordförande.

Ledamöter:

Alexandra Waluszewskilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Uppsala universitet

Åse Gornitzkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Universitetet i Oslo

Rikard Forslidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Stockholms universitet

Lars Hultkrantzlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Örebro universitet

Martin Anderssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, professor, Blekinge tekniska högskola