Vetenskapligt råd

Tillväxtanalys har ett vetenskapligt råd som är kopplat till arbetet. Rådet utses av regeringen och har till uppgift att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet.

Det vetenskapliga rådet består av externa forskare med stort kunnande inom områden som är relevanta för Tillväxtanalys verksamhet. Myndighetens gd Sonja Daltung är ordförande.

Ledamöter:

Martin Andersson, professor, Blekinge Tekniska högskola

https://www.bth.se/staff/martin-andersson-mrd/länk till annan webbplats

Karin Hellerstedt, docent, Jönköping University

http://ju.se/personinfo.html?sign=hekalänk till annan webbplats

Lars Hultkrantz, professor, Örebro universitet

https://www.oru.se/personal/lars_hultkrantzlänk till annan webbplats

Kristina Nyström, docent, Kungliga Tekniska Högskolan

https://www.kth.se/itm/inst/indek/enheter/nationalekonomi/personal/kristina-nystrom-1.301619länk till annan webbplats

Hans Westlund, professor, Kungliga Tekniska Högskolan

https://www.kth.se/profile/hansweslänk till annan webbplats