Sociala medier

Syftet med Tillväxtanalys engagemang i sociala medier är att skapa mervärde för våra målgrupper, öka kännedomen om vår verksamhet och komplettera övriga kommunikationsvägar, främst när det gäller vår varumärkesbyggande kommunikation.

Twitter-ikon

Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtanalys twittrar om nya rapporter och andra nyheter.

Syftet med Tillväxtanalys användande av Twitter är främst att sprida kännedom om myndighetens verksamhet till en bredare målgrupp än den primära, i första hand journalister, opinionsbildare och närliggande aktörer inom vårt verksamhetsområde. I andra hand vill vi nå potentiella medarbetare och intresserad allmänhet. Det är även viktigt att vara närvarande på Twitter för att se vad som sägs om oss och inom vårt kompetensområde.

Linkedin-ikon

LinkedInlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med Tillväxtanalys närvaro på LinkedIn är främst att kommunicera om lediga jobb.

Tillväxtanalys har två konton på LinkedIn, Tillväxtanalys - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Swedish Agency for Growth Policy Analysis. Det är det svenska kontot vi använder för att göra uppdateringar gällande lediga jobb.