Kunskap för tillväxt

Vi skapar nya insikter och kunskap för en hållbar tillväxt för Sverige.

Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vi förser regeringen och andra aktörer med vetenskapliga analyser och utvärderingar och bygger upp en kunskapsbank. Målet är att kunskapen ska användas för att effektivisera, utveckla och ompröva näringspolitiken.

Läs mer om vårt uppdrag och vårt arbete i vår analys- och utvärderingsplan för 2020 Pdf, 562.6 kB. >>