Anställningsbeslut

På denna sida publicerar vi information om beslutade anställningar. Besluten annonseras även på Tillväxtanalys officiella anslagstavla i Östersund.

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall skriva till Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND. Tala om i brevet vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtanalys måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Tillväxtanalys anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Tillväxtanalys sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON) för prövning.