2022-06-15

Anställningsbeslut

Tillväxtanalys har beslutat anställa Helena Löfgren som analytiker från och med 2022-09-01.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sverker Härd efter föredragning av avdelningschef Håkan Gadd. Samverkan med ATO har skett den 2022-06-13.

Sverker Härd
Generaldirektör

Hur man överklagar beslutet

Anslaget på Tillväxtanalys anslagstavla 2022-06-15.