Kontakta oss

Just nu har vi begränsad bemanning på våra kontor. Kontakta oss därför gärna innan, om du vill besöka oss.

Telefon: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se

Tillväxtanalys
Studentplan 3
831 40 ÖstersundTillväxtanalys
Box 574
101 31 Stockholm
Besök: Torsgatan 11, 4 trOrganisationsnummer: 202100-6164

Fakturaadress för pappersfakturor:
Tillväxtanalys
FE 128
SE-838 80 FRÖSÖN

Kom ihåg att ange din beställarreferens bestående av ditt för- och efternamn.

  • Alfredsson, Eva
  • Analytiker
  • 010-447 44 31
  • eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/strukturomvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Andersson, Camilla
  • Analytiker
  • 010-447 44 82
  • camilla.andersson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Miljöekonomi, grön omställning, kvantitativa metoder, utvärdering
  • Beckman, Ann
  • Administratör/GD-sekreterare
  • 010-447 44 11
  • ann.beckman@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Stockholm
  • Arbetsområden: GD sekreterare, lokalfrågor och post Stockholm, registratur, konferenssamordnare
  • Birksjö, David
  • Analytiker
  • 010-447 44 48
  • david.birksjo@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Innovation, innovationsindikatorer, innovationspolitik och näringslivets dynamik/strukturomvandling
  • Bond, Maria
  • Analytiker
  • 010-447 44 68
  • maria.bond@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Arbetsmarknadens funktionssätt, kompetensförsörjning
  • Danell, Torbjörn
  • Analytiker
  • 010-447 44 51
  • torbjorn.danell@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxt, infrastruktur, transporter, kompetensförsörjning, utvärdering
  • Ek, Irene
  • Analytiker
  • 010-447 44 79
  • irene.ek@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Innovationspolitik och utvärdering, forskningspolitik, tjänsteinnovation, IT-politik
  • Elfving, Agnes
  • Utredningsassistent
  • 010-447 44 64
  • agnes.elfving@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Exportfrämjande, företagsstöd under pandemin, smart cities
  • Eliasson, Kent
  • Analytiker
  • 010-447 44 32
  • kent.eliasson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Internationalisering , strukturomvandling och arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av företagsfrämjande insatser, utbildning och kompetensförsörjning
  • Falck, Simon
  • Analytiker
  • 010-447 44 57
  • simon.falck@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Stora kunskapsintensiva investeringar, externaliteter, multinationella företag.
  • Falkeström, Karin
  • 010-447 44 45
  • karin.falkestrom@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kommunikationsstrategiska frågor och presskontakter
  • Frykblom, Peter
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 26
  • peter.frykblom@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, internationalisering, digitalisering och strukturomvandling
  • Gadd, Håkan
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 20
  • hakan.gadd@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, regional tillväxt, utbildning och forskning, kompetensförsörjning
  • Haglund, Lena
  • Personalstrateg
  • 010-447 44 59
  • lena.haglund@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kompetensförsörjning, rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö, organisation och ledarskap
  • Hanses, Pelle
  • IT-ansvarig
  • 010-447 44 18
  • pelle.hanses@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: IT, IT-strategi, IT-avtal, upphandling/avrop , IT-support, telefoniavtal, videokonferens
  • Hansson, Pär
  • Analytiker
  • 010-447 44 41
  • par.hansson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Internationalisering , internationell handel och investeringar, globaliseringens effekter, tjänstesektorn
  • Hermansson, Henrik
  • Analytiker
  • 010-447 44 27
  • henrik.hermansson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering, grön omställning, innovationspolitik, textanalys
  • Jernström, Marcus
  • Statistiker/analytiker
  • 010-447 44 62
  • marcus.jernstrom@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Statistik (regionalt/näringsliv), MISS (mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet), Raps (regionalt analys och prognossystem), skattepolitik, utvärdering
  • Lindvert, Markus
  • Statistikansvarig
  • 010-447 44 35
  • markus.lindvert@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik , statistik internationella företag, internationalisering
  • Lithander, Jörgen
  • Analytiker
  • 010-447 44 54
  • jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, entreprenörskap, småföretagande, regional tillväxt, utvärdering.
  • Lundquist, Anette
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 83
  • anette.lundquist@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Webbplats, intranät, publikationer, sociala medier.
  • Löfstedt, Ulrica
  • Analytiker
  • 010-447 44 75
  • ulrica.lofstedt@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Företagsstöd under pandemin, jämställdhetsintegrering, robotlyftet, statens roll vid neddragningar och nedläggningar
  • Mattsson, Kajsa
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 81
  • kajsa.mattsson@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, verksamhets-planering- och uppföljning, ekonomistyrning, upphandling, miljöledning, verksamhetsstöd
  • Mattsson, Pontus
  • Analytiker
  • 010-447 44 53
  • pontus.mattsson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Produktivitet, effektivitet, policyutvärdering, kvantitativa metoder och kunskapsintensiva företag
  • Nilsson, Elsa
  • Analytiker
  • 010-447 44 65
  • elsa.nilsson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Effektutvärderingar, företagsstöd under pandemin, globala leverantörskedjor
  • Nordin, Sara
  • Analytiker
  • 010-447 44 70
  • sara.nordin@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, smart specialisering och kluster, innovation, lokal och regional tillväxt samt turismutveckling
  • Nordström, Håkan
  • Analytiker
  • 010-447 44 48
  • hakan.nordstrom@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Effektutvärderingar, exportfrämjande, företagsstöd under pandemin, globalisering, strukturomvandling
  • Ouraich, Ismail
  • Analytiker
  • 010-447 44 28
  • ismail.ouraich@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärdering, internationalisering, internationell handel och miljö, jordbruks- och miljösektorn
  • Persson, Tobias
  • Analytiker
  • 010-447 44 77
  • tobias.persson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets gröna omställning, Forskning- och innovation på energi- och miljöområdet, Basindustrins gröna omställning ur ett näringslivsperspektiv, Biobaserad ekonomi
  • Pettersson Westerberg, Thomas
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 69
  • thomas.petterssonwesterberg@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, innovationspolitik, grön omställning
  • Reshid, Abdulaziz
  • Analytiker
  • 010-447 44 30
  • abdulaziz.reshid@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärderingar och ekonometriska metoder
  • Román, Mikael
  • Analytiker
  • 010-447 44 66
  • mikael.roman@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Forsknings- och innovationspolitik
  • Stavlöt, Ulrika
  • Analytiker
  • 010-447 44 43
  • ulrika.stavlot@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Tillväxtpolitik, innovationspolitik, utvärdering och innovationsprocesser.
  • Steinbach, Nancy
  • Analytiker
  • 010-447 44 76
  • nancy.steinbach@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/struktur-omvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Sundell, Lars
  • Statistiker
  • 010-447 44 36
  • lars.sundell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik nyföretagande, statistik nyföretagande, statistik konkurser, statistik offentliga ackord
  • Tander, Bisse
  • Administratör/Registrator
  • 010-447 44 12
  • bisse.tander@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Registratur, administration, fakturahantering, post, lokalfrågor
  • Tynelius, Ulf
  • Analytiker
  • 010-447 44 14
  • ulf.tynelius@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Smart cities, statens roll vid neddragningar och nedläggningar, företagsstöd under pandemin
  • Wadell, Carl
  • Analytiker
  • 010-447 44 73
  • carl.wadell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Livsvetenskaper, hälso- och sjukvårdspolitik, forsknings- och innovationspolitik, innovationsledning
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev