Tillväxtanalys öppna data

I statistikportalen återfinns statistik inom områdena konkurser, nystartade företag, svenska koncerner med dotterbolag i utlandet och utländska företag.

Alla data är fria för vem som helst att använda, men ange oss gärna som källa.

PSI styr villkoren

Tillväxtanalys villkor för användning av vår information styrs av den så kallade PSI-lagen (Public Sector Information), lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Läs mer om PSI-regler